Tisztelt Látogatónk!

 

Amennyiben Társaságunk működésével kapcsolatban bármilyen aggályos tevékenységet észlel vagy tapasztal, kérjük, hogy akár névtelenül is, írjon számunkra az alábbi elérhetőségre:

[email protected]

A bejelentéseket minden esetben Társaságunk ’compliance’ megbízottja vizsgálja ki.

A ’compliance’ megbízott feladata az ESG HOLDING ZRT. megfelelőségi vizsgálata és felügyelete, melynek célja, hogy az ESG HOLDING ZRT. valamint alkalmazottai, esetleges megbízottjai, alvállalkozói mind külső és belső tevékenységét tekintve folyamatosan megfeleljenek az irányadó törvényi, szervezeti és nem utolsó sorban az erkölcsi, társadalmi szabályoknak, normáknak.

Az ’compliance’ megbízott feladata során kialakítja és nyomon követi azokat az belső eljárásokat, amelyek ellenőrizhetővé teszik és szabályozzák Társaságunk törvényes működését, valamint a szervezet integritását érintő kérdésekben tanáccsal látja el Társaságunk alkalmazottait, és a menedzsment részére javaslatokat tesz az esetlegesen felmerülő belső szabálytalanságok haladéktalan felszámolása érdekében.

Felhívjuk figyelmét, hogy a bejelentése kapcsán a társaságunk tudomására jutott személyes adatait – anonim bejelentés esetén a küldő e-mail címét is beleértve – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről  szóló általános adatvédelmi rendelet (GDPR) által előírtaknak és az ESG HOLDING ZRT. hatályos adatvédelmi szabályzatában  foglaltaknak megfelelően kezeljük.

Fischer József vezérigazgató
ESG Holding Zrt.

Adatvédelmi tisztviselők:

Dr. Papp Bálint

[email protected]

Lépjen kapcsolatba velünk!